Reactie op uitlatingen de heer Wieldraaier (CDA Bunschoten) in De Bunschoter van 23 december jl.

Meneer Wieldraaier,

Met belangstelling las ik uw citaten in De Bunschoter van 23 december jl. Ik vraag mij af waarom u toch systematisch de feiten verdraait en steeds met diezelfde oude koeien komt.

U geeft aan dat wanneer het aan het kabinet ligt er superprovincies komen. Wat u niet vertelt is dat het draagvlak onder dit voorstel al lang weg is omdat de Provincie Utrecht, Flevoland en  Noord Holland geen medewerking verlenen een ook de betrokken burgers tegen zijn. Ook de lokale en provinciale VVD zijn tegen. Dit is niet exclusief voor het CDA. De superprovincie komt er dus voorlopig niet. Het is momenteel helemaal niet aan de orde.

U geeft aan dat gemeentes met minder dan 100.000 inwoners verdwijnen als het aan Den Haag ligt. Ook dit is niet juist. Minister Plasterk heeft aangegeven dat er geen gedwongen fusies plaatsvinden. Hooguit financiële prikkels. De gemeenteraad van Bunschoten heeft unaniem (dus ook de VVD) ons bezwaar bij het ministerie kenbaar gemaakt. Dus niet alleen het CDA staat voor de zelfstandigheid van onze gemeente, ook de VVD! In plaats van gewoon tegen te zijn wil de VVD juist strijden voor een onafhankelijk Bunschoten door onze financiële zaakjes voor elkaar te hebben.

Ook geeft u aan dat kleine scholen verdwijnen. Daarmee bedoelt u de school in uw eigen Eemdijk. Op zich is dat helemaal niet zo vreemd want hele kleine scholen kosten nu eenmaal onnodig geld door de overhead die over veel minder leerlingen omgeslagen kan worden. Wat u niet vertelt is dat er, mocht het aan de orde komen, al lang een plan van de scholen zelf klaar ligt om meerdere scholen onder één bestuur te brengen waardoor Eemdijk gewoon haar school kan behouden, de kosten lager worden en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Als laatste pronkt u met het wapenfeit dat de lasten voor de burger niet gestegen zijn tijdens uw regeerperiode. Dat klopt technisch gezien misschien wel maar wat u vergeet te vertellen is dat de OZB ruim 40% gestegen is in 4 jaar omdat uw coalitie liever de OZB verhoogde i.p.v. niet wettelijke taken af te stoten. Door een mazzeltje met de reinigingsrechten (dit is goedkoper geworden) kon u de OZB straffeloos verhogen. Bovendien zijn de schulden van deze gemeente aanzienlijk toegenomen. Het zuur komt dus nog. Wanneer het aan de VVD had gelegen waren de lasten voor de burger verlaagd door niet wettelijke taken af te stoten en de verlaging van de reinigingsrechten gewoon terug te geven aan de burgers.

Geachte heer Wieldraaier. Het wordt nu echt tijd voor nieuw argumenten.

Reactie op de spreekbuis van 20 december jl. van Wim Vreeswijk over campagne voeren met spaargeld.

U suggereert dat lokale partijen met een landelijke “broer” veel beter af zijn. U bracht mij aan het twijfelen en daarom heb ik het maar eens geverifieerd bij het bestuur. Uw verhaal raakt kant nog wal.

Van alle contributies die VVD leden uit Bunschoten aan de landelijke VVD afdragen, ontvangt de afdeling Bunschoten slechts een percentage terug. I.p.v. sponsoring door Den Haag, laten wij dus een deel achter in Den Haag. Bovendien moeten lokale bestuurders een afdracht doen. Dat kan een lokale partij ook invoeren.

Onze hele campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uit eigen budget gefinancierd. Er komt geen Euro uit Den Haag. Elke vlag, poster, ijskrabber en sleutelhanger bestellen wij, tegen betaling, in de webshop van de landelijke VVD en betalen wij uit het afdelingsbudget. Verder laten wij zoveel mogelijk drukwerk lokaal in Bunschoten verzorgen. Ook dit gaat gewoon tegen betaling. Wij ontvangen dus geen Euro subsidie uit Den Haag! Graag beter uw huiswerk doen.

Waarom hebben we tegen het raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden Bunschoten gestemd

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heb ik onze VVD een beetje in lastige en verwarrende positie gemanoeuvreerd. Daarom even een toelichting.

In Nederland kenden we landelijke vrijstellingen voor winkels. Dit was een set aan voorwaarden waaronder een winkel op zondag open mag. Den Haag heeft onlangs besloten deze vrijstellingen te laten vervallen en de bevoegdheid hiertoe lokaal te leggen. In de meeste plaatsen leidt dit tot een versoepeling van de regeling. Dit geldt niet voor Bunschoten. Het college deed aan de raad een voorstel om alle vrijstellingen te laten vervallen in plaats van over te nemen. Bunschoten zou dan op zondag dichtgetimmerd worden.

Dit had gevolgen voor een tweetal lokale ondernemers die van deze landelijke vrijstelling gebruik maakten. Zij zouden bij een meerderheid moeten sluiten op zondag. Het betrof 2 bedrijven die afhaalmaaltijden verzorgen.

De VVD is juist een voorstander van de mogelijkheid voor ondernemers om hierover zelf te beslissen. We realiseren ons dat hiervoor geen meerderheid zal zijn in een raad waar 16 van de 17 raadsleden zichzelf als christen beschouwen.

Er waren 2 amendementen op het voorstel. De eerste was opgesteld door de CAP en de LDP, SVP en de VVD hebben mede ondertekend. Dit amendement ging uit van een overgangsregeling voor de ondernemers. Zij mochten open blijven op zondag tot het moment dat zij het bedrijf zouden staken. Dit was voor ons een absoluut minimum wat we eruit wilden halen maar niet echt waar we als liberalen voor staan. Behalve de ondertekenaars bleek ook het CDA deze motie te steunen. Een moedig besluit. Gelukkig hadden ze een bijbeltekst gevonden die deze keuze rechtvaardigde.

Omdat wij meer ruimte wilden voor de ondernemer hebben we zelf nog een tweede amendement gemaakt. Deze stelde voor om de landelijke vrijstelling in stand te houden. Dit om vergelijkbare bedrijven de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan op het moment dat ze daar voor kiezen. Van de VVD hoeft niemand op zondag open maar we willen ook niemand verbieden op zondag open te gaan. Daarin worden we nog wel eens verkeerd begrepen.

Ons amendement werd alleen door de SVP gesteund. Wanneer een amendement wat je indient of mede ondertekend het haalt, betekent dit een wijziging op het raadsvoorstel waar je akkoord mee gaat en dus steun je dan ook het raadsvoorstel. Wij hadden echter 2 amendementen waarvan er 1 een meerderheid had en 1 niet. We konden dus 2 kanten op. Omdat er toch een meerderheid was voor de “lichte” variant, en dus de ondernemers open konden blijven, hebben we besloten om “principieel” tegen te stemmen omdat we meer vrijheid wilden voor de ondernemers. Ons meest zwaarwegende amendement had geen meerderheid en op basis daarvan waren wij dus tegen het raadsvoorstel. We hadden overigens ook voor kunnen stemmen met een aantekening dat we eigenlijk tegen bepaalde componenten uit het voorstel waren. Dat was echter een beetje slapjes geweest.

Uiteindelijk gaf het wat verwarring in de raadzaal. De Christen Unie stemde namelijk ook tegen omdat ze het aangenomen amendement, en dus daarmee het gewijzigde voorstel, niet steunden. Zo leek het dus of de CU en wij op één lijn zaten. Peter Frans Koops van de SVP was hierdoor duidelijk van de leg. Gelukkig nam hij de juiste beslissing en stemde voor zodat hij in lijn met het door hem gesteunde amendement bleef. Wanneer het voorstel  was verworpen hadden de ondernemers als nog hun tent op zondag moeten sluiten. De CU + VVD hadden echter 7 stemmen van de 16 raadsleden die op dat moment aanwezig waren. Wanneer Peter Frans uiteindelijk ook “per ongeluk” had tegen gestemd was het 8 tegen 8 en hadden we hiervoor een nieuwe raadsvergadering moeten beleggen. Daar hebben we dus wel en risico genomen waar we ons op dat moment niet van bewust waren.

Gelukkig is het “goed”  afgelopen.

Het niveau van de raadsvergadering blijft beneden peil

Donderdag 25 april jl. kwam de raad van Bunschoten weer bijeen. De agenda was dun maar de laatste tijd weerhoudt dat de partijen er niet van af en toe een flinke boom op te zetten. De VVD fractie had weliswaar een uitgebreide beschouwing over de programmarekening 2012 maar we hebben de andere onderwerpen kort en bondig afgewerkt.

Eerst onderbrak Peter Frans Koops regelmatig Henry Wieldraaier die inderdaad wel even een omwegje nam naar de standpunt bepaling. Dat is echter zijn goed recht zolang hij maar binnen de spreektijd blijft. Peter Frans Koops schroomt normaal ook niet om even uitgebreid de tijd te nemen om zijn standpunten uit de doeken te doen. Een typisch gevalletje dus van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet” Later verliet Peter Frans Koops onaangekondigd de vergaderzaal. Waarom weten we niet maar daardoor liet hij in ieder geval de suggestie achter dat dit was omdat hij zijn zin niet kreeg.

Wethouder nagel deed er nog een schepje boven op voor de afkorting LDP (Liberaal Democratische Partij) de woorden “Liberaal Dieptepunt” te gebruiken na een onbegrijpelijk betoog van Henk van de Mheen van de LDP. Nodig was dit natuurlijk niet maar de fractie voorzitter van de LDP werkt nu eenmaal als de spreekwoordelijke lap op de rode stier bij wethouder Nagel. De ogen van Wethouder van de Groep spuwden overigens vuur tijdens de opmerkingen van Wethouder Nagel. Dat botert dus kennelijk ook niet helemaal lekker.

Op een gegeven moment vond ik het bij de zoveelste interruptie , waarbij de vaak zeer zwakke argumenten voor de zoveelste keer herhaald werden, genoeg. We bleven voor de zoveelste keer in kringetjes draaien. Omdat we een spreektijdregeling kennen wilde ik wel eens weten hoe de diverse fracties er inmiddels voor stonden. Helaas was de applicatie waarin de spreektijden worden geregistreerd vast gelopen en kon ik geen eind maken aan het oeverloze geouwehoer.

Voor Henk van de Mheen was dit in ieder geval genoeg reden om mij, hoorbaar voor iedereen, een matennaaier te noemen. De door de leden genomen beslissing om hem uit de fractie van de VVD te zetten, zit hem kennelijk nog heel hoog.  Ik was uiteraard niet van plan hierop te reageren omdat er met die man toch niet valt de discussiëren maar kreeg onmiddellijk bijval van andere raadsleden. Dat was dan wel weer een opsteker.

Omdat hij zijn zin niet kreeg (zijn amendement kreeg geen steun van de rest van de raad) vond het het weer nodig om om een hoofdelijke oproep te vragen. Dat is zijn standaard procedure tegenwoordig. Kennelijk vindt hij het prettig om zoveel mogelijk aandacht te trekken wanneer hij weggestemd wordt.

Al met al was het weer een schandelijke vertoning. En dan vinden we het gek dat de burger niet voor de politiek te porren is en het vertrouwen verliest in de volksvertegenwoordigers. Hoe kunnen we dit patroon toch doorbreken en een professionele gemeenteraad neerzetten? In ieder geval zelf maar proberen zo professioneel mogelijk te blijven.

Ingezonden stuk voor de Spreekbuis in de Bunschoter

Hieronder mijn inzending zoals ik die gedaan heb voor de Spreekbuis in De Bunschoter. Het is de afgezwakte versie. In het origineel was ik nog wat bozer. Collega liberalen hebben mij daarop gewezen. Vandaag realiseerde ik me trouwens dat ik opwinding rond de openstelling van de ijsbaan op zondag nog was vergeten.

Waar we ons al niet druk over maken.

Terwijl de wereld om ons heen langzaam in elkaar stort, maken wij ons hier lokaal zorgen over hele andere zaken. De inspiratie voor deze reactie kreeg ik toen ons geluiden van de overkant van het Eemmeer bereikten. Ik dacht meteen: “hier gaat iemand zich vast weer druk over maken”.

Allereerst hebben we onze biogas centrale. Het bedrijf houdt zich aan alle regels die er bedacht zijn (en regels maken dat kunnen we in Nederland), is innovatief en groen bezig en toch wordt het publiekelijk aan de schandpaal genageld. Recent hoorde ik zelfs een hele nieuwe beschuldiging. Het bedrijf zou voedsel aan de keten onttrekken terwijl mensen in andere delen van de wereld van de honger omkomen. Nu heb ik niet zo’n verstand van biogascentrales maar de voedselresten die er in gaan houden geen mensen in leven tegen de tijd dat het in centraal Afrika aan komt.  Ik denk zelfs dat we de hongerigen definitief uit zouden roeien. Ik weet ook niet of we de voedselbank er een plezier mee doen.

Wat ben ik door collega’s uitgelachen toen enige tijd geleden in de regionale en landelijke pers artikelen verschenen over dat de Spakenburgers klaagden over de vislucht. Ik had absoluut geen weerwoord terwijl ik natuurlijk ook trots ben op dit dorp. Kennelijk zijn we vergeten dat toen ik hier in 1973 kwam wonen, het visafval in open vrachtauto’s werd vervoerd. Bij een te snel genomen bocht lag het gewoon op straat en fietsten we er om heen. Niemand die zich er druk over maakte.

We haalden opnieuw de pers toen de kiosk op het strand in brand werd gestoken. Voor de buitenwereld totaal onbegrijpelijk. Weer stond ik met mijn mond vol tanden. Recent gingen binnen de politiek zelfs stemmen op om een ondernemer te verbieden op zondag een ijsje te verkopen op het strand. Iets wat conform landelijke wetgeving overigens helemaal niet te verbieden is. De kiosk moet nu zelfs verplaatst worden zodat deze minder zichtbaar is voor de mensen die zich er aan storen. Gelukkig heeft dit bericht de buitenwereld nog niet bereikt.

En toen kwam afgelopen zondag. Natuurlijk had ik het ook gehoord. Wij wonen aan het Eemmeer, de wind (belangrijke factor bij waar we ons aan storen in dit dorp) kwam toevallig van die kant en dus kregen wij ook de volle laag. Ik dacht meteen daar gaan we weer. Ik heb niet wakker gelegen van het geluid maar van mijn angst dat we ons er weer druk over gingen maken. Naar later bleek ging het hier om een evenement met alle vergunningen die er nodig zijn maar wij maken er natuurlijk weer een punt van. Had de wind de andere kant op gestaan (en dat is meestal het geval) dan had niemand zich er druk over gemaakt. Het was nog erger dan ik kon vermoeden. De politiek greep zelfs naar het zware middel van schriftelijke vragen aan het college. Ik denk zelfs dat ze de polder het liefst weer onder zouden laten lopen. Gelukkig had ons college al actie ondernomen om langs diplomatieke weg informatie in te winnen.

We hebben dus echt niets anders om ons druk over te maken. Dat terwijl onze voetbalclubs in het rijtje rechtsonder staan, onze nieuwbouwprojecten het bijzonder moeilijk hebben, er inwoners van Bunschoten naar de voedselbank gaan, bedrijven om ons heen failliet gaan of mensen moeten ontslaan, de gemeente er een flink aantal taken bij krijgt waar we nog helemaal niet op voorbereid zijn, de gemeentes misschien groter moeten worden en we onze zelfstandigheid verliezen, er steeds meer winkels leeg staan en/of verpauperen en de bouw van een hotel waarschijnlijk ook niet van de grond komt. Daarom mijn oproep aan de plaatselijke politiek: “hebben we nu echt niets anders om ons druk over te maken?”

100.000+ Gemeente niet onder dwang!

Tijdens de bijeenkomst over de samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord Holland (11 maart jl.) sprak minister Plasterk ook nog even kort over het eventuele samenvoegen van gemeenten. Hij bevestigde dat er geen gemeentes gedwongen worden om te fuseren. Dat is iets om te onthouden en een hele geruststelling voor Bunschoten.

Zelf denk ik ook dat het niet zo’n vaart zal lopen. Ondanks dat we niet zo groot zijn, zijn er nog heel veel kleinere gemeentes. Die moeten zich eerder achter de oren krabben. Wanneer wij zorgen dat we onze financiën op orde hebben en zorgen dat we goede samenwerkingen organiseren voor de taken die op ons af komen, dan blijven we voorlopig nog wel buiten schot.

 

CU dient motie voor 100% rookverbod en de reactie van Pieter de Vos (CAP) hierop

Vandaag is in De Bunschoter te lezen dat de landelijke fractie van de Christen Unie een motie heeft ingediend om een 100% rookverbod af te dwingen. Pieter de Vos bezigt een behoorlijk liberaal standpunt waarbij ik mij afvraag of dit het standpunt van zijn partij is. “De vrijheid van vraag en aanbod wordt ingeperkt”.

Een liberaal standpunt is echter dat vrijheid gaat tot waar het de vrijheid van anderen inperkt. Dat kun je op verschillende manieren opvatten. Vanuit de ondernemer lijkt het een inperking van de keuzevrijheid. Vanuit de niet-roker is het een inperking van de vrijheid omdat het niet te harden is in een kroeg waar je uitgerookt wordt. Voor mij is voor mijn standpuntbepaling de democratisch tot stand gekomen wet. Die zegt dat er in sportkantines sowieso niet gerookt mag worden. Verder alleen in de horeca zonder personeel. Zo simpel is het. Nu geven we een signaal af dat we de wet aan onze laars kunnen lappen. Handhaven dus!

 

Het politieke seizoen is weer begonnen!

Deze week is de lokale politiek weer van start gegaan. Afgelopen maandag hebben we een constructieve fractievergadering gehad en gisterenavond is de commissie Ruimte gehouden. Hierbij een klein verslagje.

Aller eerst is het ons opgevallen dat er veel door het college afgedaan wordt met een schriftelijke mededeling. De commissie heeft natuurlijk geen tijd om alles te behandelen maar er worden nu wel heel veel onderwerpen afgedaan met een schriftelijke mededeling. Daarom heeft de VVD er maar liefst 3 ter bespreking gevraagd voor een nadere toelichting. Ik pik er even eentje uit.

Er is ooit een regeling geweest dan wanneer je snippergroen had gekocht en je ging erop bouwen dan was je verplicht tot een nabetaling. Naar nu blijkt is onze gemeente dit de afgelopen jaren vergeten te innen. Er is, volgens wethouder Nagel, verzuimd om bij een vergunningsaanvraag te toetsen of er sprake was van snippergroen. Een beetje zuur voor toekomstige kopers van snippergroen. Zoals het er nu naar uitziet gaan die namelijk de hogere prijs betalen, of ze er nu wel of niet op gaan bouwen. Volgens de VVD niet bepaald rechtsgelijkheid. Volgens de wethouder gewoon een verandering van beleid.

Verder werd er een brief behandeld van Stichting Schaliegasvrij Nederland. Het blijkt dat er “een bedrijf”  (niemand weet wie) een aanvraag heeft gedaan om o.a. in onze provincie proefboringen te doen. De brief maakt ons bang voor allerlei dramatische effecten van deze proefboringen. De VVD is benieuwd naar een meer genuanceerd verhaal over dit onderwerp. We worden op onze wenken bediend. De minister heeft de aanvraag niet in behandeling genomen tot er een groot onderzoek naar alle voor- en nadelen is afgerond. We hopen ons dan een mening te kunnen vormen.

In het Ontwerp Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 2013-2017 viel ons op dat er geschermd werd met een daling van het aantal ongevallen in het verkeer. Wanneer we echter naar de cijfers kijken, valt dit nogal mee. De verschillen zijn in ieder geval te klein om ons zelf op de borst te rammen. Dat is best wel een beetje zuur wanneer je je realiseert dat er de afgelopen jaren miljoenen zijn gestoken in allerlei maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Natuurlijk vindt de VVD verkeersveiligheid ook uitermate belangrijk maar het zou toch wel prettig zijn wanneer we resultaat zagen van al onze inspanningen.

Wat nog veel vervelender is, is dat we in de toekomst eigenlijk niet meer over goede ongevallenstatistieken kunnen beschikken. Hier is volgens wethouder Nagel niets aan te doen. Het lijkt erop dat we beslissingen in de toekomst dus op gevoel moeten gaan doen. Zo kun je dus ook weinig meer fout doen. Geen goede zaak volgens de VVD.

Bij de Notitie dorpsrandzone aan de westzijde van de gemeente vroegen wij ons af waarom deze notitie tot stand gekomen is. Volgens de VVD had dit achterwege kunnen blijven omdat we beschikken over uitstekende bestemmingsplannen en landelijke regelgeving. De notitie onderzoekt of we extra regels kunnen stellen aan “bouwsels”  en onderhoud van tuinen en gebouwen aan de dorpsrand. De VVD zit hier niet op te wachten. Wij beschouwen dit als betutteling. We kunnen echter leven met de verklaring van wethouder Nagel dat vooruitlopend op het bestemmingsplan wonen-west men gekeken heeft of er een kwaliteitsverbetering mogelijk was. Dit bleek niet haalbaar. Bovendien heeft het onderzoek intern plaatsgevonden binnen de begroting. Dus geen adviesbureau’s.

De klapper was natuurlijk de discussie over de stankoverlast van de biogascentrale. Natuurlijk zijn wij van mening dat mening dat het dorp geen overlast mag hebben van het bedrijf. Aan de andere kan kun je wel weten dat wanneer je aan de rand van een industrieterrein woont waar veel met vis gewerkt wordt, je overlast kunt hebben. Die overlast is er dan ook al meer dan 30 jaar. De visindustrie biedt in Bunschoten flink wat werkgelegenheid. De VVD wil dan ook niet meewerken aan de hetze tegen dit bedrijf. De CAP heeft zelf gedreigd met sluiting. Dat is grootspraak want die bevoegdheid ligt helemaal niet bij de gemeente Bunschoten. De VVD will alleen discussiëren over feiten en niet over meningen, gevoelens en emoties. Er zijn 113 klachten binnengekomen bij de provincie. Een kleine deel daarvan is als terecht bestempeld en een groot deel als mogelijk terecht. Wij zouden wel eens willen weten van hoeveel bewoners die klachten afkomstig zijn. Is het 1 bewoner die 113 keer geklaagd heeft of zijn het 113 bewoners die 1 keer geklaagd hebben? In het eerste geval heeft 1 iemand er last van. In het andere geval is het mogelijk maar 1 keer voorgekomen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. We zijn ook nieuwsgierig hoeveel CAP achterban er bij de klagers zit. De CAP voert namelijk al een tijdje een strijd tegen het bedrijf. Via onze achterban komen wij ook niet aan de zo nodige informatie. Daar zijn eigenlijk geen of nauwelijks klachten. Gelukkig heeft de provincie toegezegd flink wat aanvullend onderzoek te gaan doen over de aard en omvang van de overlast. Bovendien heeft Van de Groep aangegeven dat de stankafsluiting sinds begin deze week eindelijk goed is ingeregeld. Daarom zijn we verheugd dat de commissie heeft besloten af te wachten of dit heeft gewerkt en de aanvullende onderzoeken van de provincie. We moeten dus een paar maanden wachten maar dan hebben we ook wat.

Onze fractievoorzitter, Henk van de Mheen, heeft nog wel aan de orde gebracht of het verstandig is dat de fractievoorzitter van de CAP, Rikkert Heinen, over dit onderwerp het woord voert. De heer Heinen woont namelijk in het gebied waar stankoverlast zou worden ervaren. Daar treedt dus een vermenging op van algemeen en persoonlijk belang. Geen goede zaak maar de voorzitter kapte het onderwerp af. Dit onderwerp komt ongetwijfeld nog wel eens op de agenda.