Waarom hebben we tegen het raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden Bunschoten gestemd

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heb ik onze VVD een beetje in lastige en verwarrende positie gemanoeuvreerd. Daarom even een toelichting.

In Nederland kenden we landelijke vrijstellingen voor winkels. Dit was een set aan voorwaarden waaronder een winkel op zondag open mag. Den Haag heeft onlangs besloten deze vrijstellingen te laten vervallen en de bevoegdheid hiertoe lokaal te leggen. In de meeste plaatsen leidt dit tot een versoepeling van de regeling. Dit geldt niet voor Bunschoten. Het college deed aan de raad een voorstel om alle vrijstellingen te laten vervallen in plaats van over te nemen. Bunschoten zou dan op zondag dichtgetimmerd worden.

Dit had gevolgen voor een tweetal lokale ondernemers die van deze landelijke vrijstelling gebruik maakten. Zij zouden bij een meerderheid moeten sluiten op zondag. Het betrof 2 bedrijven die afhaalmaaltijden verzorgen.

De VVD is juist een voorstander van de mogelijkheid voor ondernemers om hierover zelf te beslissen. We realiseren ons dat hiervoor geen meerderheid zal zijn in een raad waar 16 van de 17 raadsleden zichzelf als christen beschouwen.

Er waren 2 amendementen op het voorstel. De eerste was opgesteld door de CAP en de LDP, SVP en de VVD hebben mede ondertekend. Dit amendement ging uit van een overgangsregeling voor de ondernemers. Zij mochten open blijven op zondag tot het moment dat zij het bedrijf zouden staken. Dit was voor ons een absoluut minimum wat we eruit wilden halen maar niet echt waar we als liberalen voor staan. Behalve de ondertekenaars bleek ook het CDA deze motie te steunen. Een moedig besluit. Gelukkig hadden ze een bijbeltekst gevonden die deze keuze rechtvaardigde.

Omdat wij meer ruimte wilden voor de ondernemer hebben we zelf nog een tweede amendement gemaakt. Deze stelde voor om de landelijke vrijstelling in stand te houden. Dit om vergelijkbare bedrijven de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan op het moment dat ze daar voor kiezen. Van de VVD hoeft niemand op zondag open maar we willen ook niemand verbieden op zondag open te gaan. Daarin worden we nog wel eens verkeerd begrepen.

Ons amendement werd alleen door de SVP gesteund. Wanneer een amendement wat je indient of mede ondertekend het haalt, betekent dit een wijziging op het raadsvoorstel waar je akkoord mee gaat en dus steun je dan ook het raadsvoorstel. Wij hadden echter 2 amendementen waarvan er 1 een meerderheid had en 1 niet. We konden dus 2 kanten op. Omdat er toch een meerderheid was voor de “lichte” variant, en dus de ondernemers open konden blijven, hebben we besloten om “principieel” tegen te stemmen omdat we meer vrijheid wilden voor de ondernemers. Ons meest zwaarwegende amendement had geen meerderheid en op basis daarvan waren wij dus tegen het raadsvoorstel. We hadden overigens ook voor kunnen stemmen met een aantekening dat we eigenlijk tegen bepaalde componenten uit het voorstel waren. Dat was echter een beetje slapjes geweest.

Uiteindelijk gaf het wat verwarring in de raadzaal. De Christen Unie stemde namelijk ook tegen omdat ze het aangenomen amendement, en dus daarmee het gewijzigde voorstel, niet steunden. Zo leek het dus of de CU en wij op één lijn zaten. Peter Frans Koops van de SVP was hierdoor duidelijk van de leg. Gelukkig nam hij de juiste beslissing en stemde voor zodat hij in lijn met het door hem gesteunde amendement bleef. Wanneer het voorstel  was verworpen hadden de ondernemers als nog hun tent op zondag moeten sluiten. De CU + VVD hadden echter 7 stemmen van de 16 raadsleden die op dat moment aanwezig waren. Wanneer Peter Frans uiteindelijk ook “per ongeluk” had tegen gestemd was het 8 tegen 8 en hadden we hiervoor een nieuwe raadsvergadering moeten beleggen. Daar hebben we dus wel en risico genomen waar we ons op dat moment niet van bewust waren.

Gelukkig is het “goed”  afgelopen.

Kans op deelname SGP aan gemeenteraadsverkiezingen

In De Bunschoter van vandaag (30 maart 2012) lees ik dat de SGP zich aan het klaarstomen is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gerucht deed al langer de ronde maar nu lijkt het dan echt te gaan gebeuren.

Ik denk ook dat er ruimte is voor de SGP in Bunschoten. Met name op het gebied van financiën en veiligheid is er veel overeenkomst met de VVD. Ook staat de SGP voor een kleine overheid die op de achtergrond haar werk doet. Daar zullen we elkaar zeker kunnen vinden.

Toch is er bij mij ook veel onbegrip over standpunten van de SGP. Er mag geen kiosk op zondag open op het strand vanwege de verstoring van de zondagsrust. Het strand zit ook op zondag met mooi weer vol met bewoners van de gemeente Bunschoten die daar genieten van hun welverdiende rust. Daar is het ook voor bedoeld. Deze groep maakt andere keuzes op zondag dan een SGP stemmer en eet daar graag een ijsje bij.

Eén van de uitgangspunten van de liberalen is dat hun vrijheid ophoudt daar waar de vrijheid van anderen in gevaar is. Wanneer je dit vanuit mijn standpunt of vanuit het SGP standpunt bekijkt lijkt het of we lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch is dit niet het geval. Iemand die op zondag een ijsje eet op het strand, ver weg van welke kerk of route naar een kerk dan ook, belemmert niemand om de zondagsrust op de eigen manier in te vullen. Een strandbezoek en een kerkbezoek kunnen dus uitstekend tegelijkertijd plaatsvinden zonder elkaar in de vrijheid te beperken. Ik snap het probleem dan ook niet. De Chinees op het Spui is al 40 jaar op zondag open. Waarom maakt niemand zich daar nog druk over?

Maar waar ik nog wel het meeste moeite mee heb is het standpunt van de SGP m.b.t. vrouwen. Dit wordt gerechtvaardigd door de interpretatie van teksten uit de Bijbel uit tijden dat mensen nog helemaal niet konden schrijven, de aarde nog plat was en de aarde het middelpunt van het heelal was. Ik ben een groot voorstander van gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen op alle vlakken in de samenleving. Op dit vlak zal ik het dan ook nooit eens worden met de SGP.

De wet wijkt voor god

„De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”. Aldus een artikel in de telegraaf van vandaag 18 februari 2012. Dit artikel gaat over een orthodox-joodse man die zich niet kon identificeren omdat hij, volgens zijn geloof, op sabbat niets bij zich mag dragen. Ook geen identificatie. Hij is vrijgesproken van verdere rechtsvervolging.

Wanneer je dit doortrekt heeft dit gevolgen voor allerlei andere religieuze zaken zoals bijvoorbeeld erewraak, het stenigen van vrouwen etc. Perverse mensen onder ons zouden zelfs een godsdienst kunnen oprichten die sex met kinderen voorschrijft. Zijn we nu dus met zijn allen helemaal gek geworden?!

Je kunt het artikel lezen op de site van De Telegraaf.

Ik heb daarom besloten vandaag een godsdienst op te richten die het haar leden verbiedt belasting te betalen. Meld u zich bij mij om u aan te sluiten.