Gelezen: De Bunschoter van 22 december 2017

De verkiezingen naderen dus ook in de lokale krant wat meer politiek en ingezonden stukken dan anders. Het leek me leuk de krant eens samen met u te lezen door mijn bril.

Wethouders wachten verkiezingsuitslag af

De CU wethouder Willem Heinen en de CDA wethouder Menno nagel sluiten niet uit na de verkiezingen politiek actief te blijven. Dat is niet echt een duidelijke stellingname. Het huidige college bestaat momenteel uit 2,6 fte. Bert Koops en Menno Nagel voor 100% en Willem Heinen voor 60%. Voor Willem is dus veel afhankelijk hoe “zwaar” het volgende college gaat worden omdat hij waarschijnlijk niet voor meer dan 60% beschikbaar is. Wanneer er gekozen wordt voor 3 wethouders van 100% of er 3 partijen deel gaan nemen  aan het college dan acht ik de kans groot dat Willem niet terugkomt.

Menno Nagel had al aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als wethouder voor een volgend college. Ondanks dat de oppositie regelmatig de degens kruist met deze wethouder, trekt hij altijd een flinke hoeveelheid voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ongeacht zijn plaats op de lijst kan hij dus zo maar in de raad komen. Dan is het wel netjes om de kiezer nu vast te laten weten of je ook daadwerkelijk in de raad gaat zitten. Als hij het wel van plan is dan is er geen reden om er nu geen duidelijkheid over te geven. Ben je het niet van plan bent kun je als  “stemmentrekker” het misschien beter niet melden. Ik vermoed dus dat het laatste het geval is.

Gevolgen uitspraak voor BIZ nog onduidelijk.

BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Dat is een door de gemeente ingestelde zone waarbij ondernemers in dat gebied verplicht worden gesteld deel te nemen aan gemeenschappelijke investeringen en activiteiten. Vroeger was dit in het centrum het domein van o.a. de Christelijke Middenstandsvereninging (CMV). Niet iedereen was lid van de CMV. B.v. landelijke winkelketens en een aantal horeca ondernemers waren niet lid. Dat was de leden van de CMV natuurlijk een doorn in het oog maar het goed recht van de andere ondernemers. Ondernemers die niet meededen werden “freeriders” genoemd. Omdat ons centrum wel een impuls kon gebruiken en een levendig centrum bijdraagt aan het woongenot is een tijdje terug de BIZ ingesteld en doet iedereen verplicht mee. Het tarief is gebaseerd op de WOZ waarde van de winkel en begint bij €750 en kan oplopen tot €1.000 per pand per jaar.

Tegenstanders vinden dat er te weinig voor ze terugkomt. Eigenaren van een leeg pand zijn er niet blij mee omdat ze toch mee moeten betalen. Zij hadden wel het voordeel van de georganiseerde activiteiten maar leverde geen financiële bijdragen.

Een ondernemer is naar de rechter gestapt en heeft zijn gelijk gekregen. De zoveelste gerechtelijke zeperd voor de gemeente. De rechter heeft bepaald dat conform het BIZ plan een uitgewerkte begroting vereist is en niet is geleverd. Daarmee is de opgelegde aanslag onwettig en dient vernietigd te worden. Dit heeft naar mijn mening grote gevolgen omdat dan ook meteen alle opgelegde aanslagen niet meer wettig zijn en de BIZ feitelijk ophoudt te bestaan. Flink wat ondernemers hadden nog niet betaald. De kans dat dat geld nog binnenkomt is nu wel heel klein.

Er is eigenlijk maar 1 oplossing want achterwaarts herstellen lijkt me onmogelijk. De gemeente gaat met de stichting snel het lek repareren voor de toekomst. De bijdrage die tot nu toe gedaan is wordt vrijwillig maar de ondernemer kan terugbetaling eisen. Naast de fraude problemen bij de VVV wordt dit weer een financieel probleem voor Hecht Spakenburg, de overkoepelende stichting waarin de CMV, VVV en een aantal andere verenigingen in op gegaan zijn. Het recht heef gezegevierd maar zeker geen zegen voor ons centrum en alle georganiseerde activiteiten die de hordes toeristen naar ons dorp trekken. Ik sluit ook niet uit dat Dynamisch Spakenburg meteen noodleidend is en bij de gemeente aan het financiële infuus komt te liggen.

Mogelijk tweede migrantenhotel stuit nog op enige bezwaren

De politiek (en de VVD voorop) heeft besloten dat we geen huizen met meer dan 4 arbeidsmigranten meer in een woonwijk willen. De overlast is te groot, zeker als er veel doorstroom is. Voor de arbeidsmigranten die hier relatief korte verblijven, en dus niet integreren in de lokale maatschappij, is een “Polenhotel” een prima oplossing. Daar is 24 uur per dag toezicht en voldoende afleiding. De ondernemers en uitzenders zijn hier serieus werk van aan het maken maar niet iedereen wil zo’n hotel in zijn achtertuin. Bestaat er wel een ideale locatie? Zeker is dat de ca. 1.000 arbeidsmigranten een onmisbaar zijn voor onze lokale economie. Zoveel werkelozen en uitkeringsgerechtigden hebben we niet eens in ons dorp. Niets doen is dus geen optie.

Voldoende aanbod van betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters

Enige tijd gelden heeft de begeleidingscommissie rekenkamer onze rekenkamer gevraagd om te onderzoeken waarom het in ons dorp toch maar niet lukt om echt goedkope woningen te bouwen voor starters. Daarmee bedoelden we woningen van maximaal €200.000,-.

De conclusie van de rekenkamer is voor mij een volslagen verrassing. Zij geven aan dat er voldoende aanbod is van betaalbare starterswoningen en er dus geen behoefte zou zijn aan goedkope woningen. Ik geloof er helemaal niets van.

Ik vind goedkope koopwoningen zo belangrijk omdat dit doorstroming geeft vanuit goedkope (sociale) huur en starters op de markt gemakkelijker een woning kunnen vinden zonder in een web van sociale voorzieningen terecht te komen en zelf wat op kunnen bouwen. Dan komen dus weer woningen vrij voor mensen die ingeschreven staan en hoeven we geen sociale huurwoningen bij te bouwen en kan het eigen woningbezit gestimuleerd worden.

Verspreid de CAP bewust leugens?

In een ingezonden brief meld Henry Wieldraaier (CDA) richting de CAP dat ze echt niet wisten dat er een weg door Zevenhuizen was gepland ter ontsluiting van Vathorst West. Misschien klopt dit maar als je eigen wethouder wel op de hoogte is had hij dit toch wel even in kunnen fluisteren.