Analyse gemeenteraadsverkiezingen Bunschoten 2014

Na 2 dagen heb ik eindelijk de tijd gehad om mijn gedachten op een rijtje te zetten. Welke conclusies kan ik trekken uit de uitslag van de verkiezingen en waarom is de uitslag zoals die is.

Allereerst de trends. De confessionele partijen hebben nu 16 van de 19 stemmen tegen 14 van de 17 in 2010. Dat is tegen de ontkerkelijking in het dorp in. Hieruit trek ik toch de conclusie dat ook nu de burgers die zijn gaan stemmen geen afspiegeling zijn van de bevolking.

Verder kun je concluderen dat “landelijke” partijen relatief het meeste gewonnen hebben. Misschien hebben de “lokalen” iets zich iets te hard afgezet tegen de landelijke partijen.

Door de terugkeer van de SGP is religie weer heel belangrijk geworden. Partijen rollen over elkaar heen om maar aan te tonen dat ze een zeer christelijke partij. Inmiddels is bekend dat ook in de kerken nadrukkelijk geadviseerd is christelijk te stemmen. Dit met de niet representatieve opkomst verklaart de confessionele overmacht.

Verrassend is de groei van de Christen Unie. De verwachting was dat ze “last” zouden hebben van de terugkeer van de SGP. Dit komt echter deels door het feit dat we nu 19 raadsleden hebben en er een nieuwe manier is van de restzetelverdeling. Wanneer we dezelfde methode zouden hanteren als in 2010, zou de restzetel naar de SVP zijn gegaan en was de Christen Unie op 7 blijven steken. Waarom is de Christen Unie dan gestegen? Ik denk dat dit komt omdat voor velen de SGP toch net even te ver gaat en burgers in een reactie hierop Christen Unie zijn gaan stemmen.

Wat is het CDA dan overkomen? Zoals uitstekend door Rick Beukers verwoord heeft het CDA gekozen voor bangmakerij. Aanplakbiljetten met Amersfoort erop, nadruk in de campagne op het gevaar dat we de zelfstandigheid gaan verliezen, etc. Dit samen met het feit dat het CDA de afgelopen 4 jaar alleen maar “vreemden” in de raad had, is naar mijn mening de reden van het verlies.

Dan de SGP. Knap gedaan. Zij zijn met 2 zetels in de raad gekomen. Enerzijds komt dit door de uitstekende “pers” van de landelijke SGP maar ik vermoed ook dat een deel van de bevolking van Bunschoten van mening is dat de dominee het voor het zeggen moet hebben in de politiek. Ik moet ook zeggen dat ze een uitstekende campagne hebben gevoerd.

Dan de CAP. Meer dan gehalveerd en nu kleiner dat de VVD. Dat zag niemand aankomen. Ik denk dat het komt omdat er iets te agressief campagne is gevoerd. Teveel “tweets” e.d. Bovendien lukte het de CAP niet om in de campagne los te komen van Rita als wethouder i.p.v. Rita als lijsttrekker. Andere oorzaken kunnen zijn het voortdurende gezever over de biogascentrale of een raadslid wat gestreden heeft om een verdieping van het plan Zuyderzee te krijgen terwijl hij er zelf op uitkijkt. Ook de ruzie met de Chiristen Unie en het “gedoe” met Wim de Jong zal niet geholpen hebben.

De SVP had ik meer stemmen toebedeeld. De boodschap van de SVP “bekt’ gemakkelijk en landelijk doet de PVV het goed. Ze zijn wel gestegen maar niet zo hard als verwacht.

Dan de VVD zelf. Ondanks dat Henk van de Mheen ervan uit ging dat we niet terug zouden komen, hebben we 300 zetel gewonnen. Laten we dat niet vergeten. Dit is volkomen tegen de landelijke trends in en vraagt dus om een verklaring.

Als reden kan ik in ieder geval niet aandragen dat we een mega campagne budget hadden. Om alles even in perspectief te plaatsen: wij hadden 12% van het budget dat bijvoorbeeld de CAP tot haar beschikking had. Een factor 8 dus. Ik denk dat de Christen Unie en de SGP nog meer in de kas hadden.

Ik zie een aantal redenen. Allereerst hebben we met Rick een geweldige vent binnen gehaald die in staat is geweest een flink stuk van de jeugd aan zich te binden. Bovendien was Rick de eerste “echte” Spakenburger op de lijst.¬†Hij had dan ook flink wat voorkeursstemmen op zijn naam. Hijzelf had overigens op mij gestemd. Dat stel ik zeer op prijs.

Wat denk ik ook mee speelt is het feit dat de VVD eigenlijk het enige serieuze alternatief is wanneer je niet op een christelijke partij wilt stemmen.

Zelf ben ik helemaal klaar met het campagne voeren. Ik ben niet echt een “debater” en wil nu even rusten en daarna gewoon weer aan het werk. Lekker met de politiek bezig zijn en een liberaal geluid laten horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *