En mijn reactie weer op het bericht van de heer Wieldraaier van het CDA

Beste meneer Wieldraaier,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn dat we op deze manier de degens kunnen kruisen als aanloop naar de verkiezingen. Daarom toch nog even in het kort mijn reactie.

De VVD is het met u eens dat groot niet altijd beter is. Andersom geldt echter ook. Een school met één leerling, één onderwijzer en één directeur is zeker niet efficiënt. Dit geldt ook voor een gemeente met één burger, één ambtenaar en één burgemeester. Het is zaak dat we het optimum vinden. De decentralisaties kunnen uitgelegd worden als schaalvergroting maar brengen als voordeel mee dat we zeggenschap hebben om bijvoorbeeld de jeugdzorg een lokaal gezicht te geven passend bij de eigen identiteit van deze gemeente in plaats van dat dit landelijk wordt opgelegd.

Met betrekking tot de “superprovincie” wijkt het standpunt van de lokale en de provinciale VVD inderdaad af van die van de landelijke VVD. U noemt het een “verdeeld huis”. Voor ons is het de vrijheid waarvoor we binnen de VVD staan dat we een andere mening mogen hebben en geen eenheidsworst zijn. Overigens was de “superprovincie” een idee van het CDA in het vorige kabinet. Zoals u van mening mag veranderen, mogen wij binnen 1 één partij verschillende opvattingen hebben.

Dan de gestegen schulden van deze gemeente. Bij de verkoop van een huis in één van deze plannen nemen deze inderdaad af. Daar zit hem nu precies het probleem. Bij de industriegrond gaat dit bij deze ondernemende gemeente goed. Bij de woningen een stuk minder. De verkoop gaat niet zo snel als we wel zouden willen. Omdat hier de gemeente ondernemer is gaan spelen met de bijbehorende risico’s, plukken we daar nu ook de wrange vruchten van in de vorm van tonnen aan renteverlies en financiële risico’s voor rekening van de burger.

Als laatste de lage woonlasten. Dat is natuurlijk prachtig. Maar toen de reinigingsrechten aanzienlijk goedkoper werden, is mede door het CDA besloten dit geld niet terug te geven aan de rechthebbende burger maar te gebruiken als rechtvaardiging voor een flinke verhoging van de OZB zodat uw coalitie geld kon blijven uitgeven i.p.v. het snijden in eigen vlees. Er is dus geen geld gegeven aan de burger maar afgepakt.

Wiebe de Boer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *