Waarom hebben we tegen het raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden Bunschoten gestemd

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heb ik onze VVD een beetje in lastige en verwarrende positie gemanoeuvreerd. Daarom even een toelichting.

In Nederland kenden we landelijke vrijstellingen voor winkels. Dit was een set aan voorwaarden waaronder een winkel op zondag open mag. Den Haag heeft onlangs besloten deze vrijstellingen te laten vervallen en de bevoegdheid hiertoe lokaal te leggen. In de meeste plaatsen leidt dit tot een versoepeling van de regeling. Dit geldt niet voor Bunschoten. Het college deed aan de raad een voorstel om alle vrijstellingen te laten vervallen in plaats van over te nemen. Bunschoten zou dan op zondag dichtgetimmerd worden.

Dit had gevolgen voor een tweetal lokale ondernemers die van deze landelijke vrijstelling gebruik maakten. Zij zouden bij een meerderheid moeten sluiten op zondag. Het betrof 2 bedrijven die afhaalmaaltijden verzorgen.

De VVD is juist een voorstander van de mogelijkheid voor ondernemers om hierover zelf te beslissen. We realiseren ons dat hiervoor geen meerderheid zal zijn in een raad waar 16 van de 17 raadsleden zichzelf als christen beschouwen.

Er waren 2 amendementen op het voorstel. De eerste was opgesteld door de CAP en de LDP, SVP en de VVD hebben mede ondertekend. Dit amendement ging uit van een overgangsregeling voor de ondernemers. Zij mochten open blijven op zondag tot het moment dat zij het bedrijf zouden staken. Dit was voor ons een absoluut minimum wat we eruit wilden halen maar niet echt waar we als liberalen voor staan. Behalve de ondertekenaars bleek ook het CDA deze motie te steunen. Een moedig besluit. Gelukkig hadden ze een bijbeltekst gevonden die deze keuze rechtvaardigde.

Omdat wij meer ruimte wilden voor de ondernemer hebben we zelf nog een tweede amendement gemaakt. Deze stelde voor om de landelijke vrijstelling in stand te houden. Dit om vergelijkbare bedrijven de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan op het moment dat ze daar voor kiezen. Van de VVD hoeft niemand op zondag open maar we willen ook niemand verbieden op zondag open te gaan. Daarin worden we nog wel eens verkeerd begrepen.

Ons amendement werd alleen door de SVP gesteund. Wanneer een amendement wat je indient of mede ondertekend het haalt, betekent dit een wijziging op het raadsvoorstel waar je akkoord mee gaat en dus steun je dan ook het raadsvoorstel. Wij hadden echter 2 amendementen waarvan er 1 een meerderheid had en 1 niet. We konden dus 2 kanten op. Omdat er toch een meerderheid was voor de “lichte” variant, en dus de ondernemers open konden blijven, hebben we besloten om “principieel” tegen te stemmen omdat we meer vrijheid wilden voor de ondernemers. Ons meest zwaarwegende amendement had geen meerderheid en op basis daarvan waren wij dus tegen het raadsvoorstel. We hadden overigens ook voor kunnen stemmen met een aantekening dat we eigenlijk tegen bepaalde componenten uit het voorstel waren. Dat was echter een beetje slapjes geweest.

Uiteindelijk gaf het wat verwarring in de raadzaal. De Christen Unie stemde namelijk ook tegen omdat ze het aangenomen amendement, en dus daarmee het gewijzigde voorstel, niet steunden. Zo leek het dus of de CU en wij op één lijn zaten. Peter Frans Koops van de SVP was hierdoor duidelijk van de leg. Gelukkig nam hij de juiste beslissing en stemde voor zodat hij in lijn met het door hem gesteunde amendement bleef. Wanneer het voorstel  was verworpen hadden de ondernemers als nog hun tent op zondag moeten sluiten. De CU + VVD hadden echter 7 stemmen van de 16 raadsleden die op dat moment aanwezig waren. Wanneer Peter Frans uiteindelijk ook “per ongeluk” had tegen gestemd was het 8 tegen 8 en hadden we hiervoor een nieuwe raadsvergadering moeten beleggen. Daar hebben we dus wel en risico genomen waar we ons op dat moment niet van bewust waren.

Gelukkig is het “goed”  afgelopen.