CAP reageert op mijn spreekbuisbijdrage. Mijn reactie hierop.

Onlangs publiceerde ik in De Spreekbuis in de Bunschoter een oproep aan politici niet zoveel te klagen maar ons met belangrijke zaken bezig te houden. De CAP vond het nodig om hierop in een commissievergadering terug te komen. Hieronder mijn reactie daar weer op.

Vervolg: belangrijke zaken

Enige tijd geleden schreef ik als fractievoorzitter van de VVD, in De Bunschoter, een kritische oproep aan de politiek in gemeente Bunschoten om zich vooral met belangrijke zaken bezig te houden. Kennelijk voelde de CAP zich hierin het meest aangesproken en werd bij monde van Rikkert Heinen in de Commissie Samenleving van april een reactie gegeven. In plaats van dat de politici zich afvroegen of ze inderdaad hun tijd steken in de echt belangrijke zaken werd er nu kostbare vergadertijd van onze lokale politici gebruikt voor een pleidooi van de CAP waarom ze toch met zulke belangrijke zaken bezig zouden zijn. De voorzitter (notabene van de CAP zelf) greep zelfs in door te vragen om een snelle afronding van zijn partijgenoot.

Met alleen al het simpele feit dat de politiek zich aangesproken voelde en kennelijk in de verdediging wilde, hadden we ons doel eigenlijk al bereikt. We hadden dan ook geen behoefte aan een reactie. Nu echter een maand later er alsnog verslag van wordt gedaan in De Bunschoter (met chocolade letters) wil ik toch graag even de zaken in het juiste perspectief zetten.

Allereerst heb ik mijn bijdrage bewust geen namen van personen of politieke partijen genoemd. Mijn kritiek op de lokale politiek was juist aan iedereen gericht. Toen er geluidsoverlast kwam van het evenement bij de Eemhof stelde ik mij openlijk de vraag: “wie gaat zich hier nu weer druk over maken”? Dit werd de CAP die zelfs naar het middel van schriftelijke vragen greep. Een zwaar middel in de politiek. Dit terwijl in de tussentijd het college (waarin de CAP vertegenwoordigd is) adequaat gehandeld had en het dus allemaal helemaal niet nodig was. Met 1 telefoontje aan de eigen wethouder had men zich ervan kunnen overtuigen dat het de gevraagde aandacht had van het college. Dan was er dus weer tijd over geweest voor de echt belangrijke zaken.

De heer Heinen beschuldigt de lokale VVD fractie ervan dat wij van mening zouden zijn dat Spakenburgers klagers en zeurders zouden zijn. Dit is absoluut niet het geval. Wij zijn juist van mening dat de bevolking zich juist niet snel druk maakt en als het nodig is heel goed voor zich zelf kan opkomen. De VVD heeft juist aan willen gegeven dat de politici in het algemeen de klagers en zeurders zijn. We hebben in dit verband ook wel eens de metafoor gebruikt dat men zich in de lokale politiek vooral druk maakt om losse stoeptegels. Wij van de VVD vinden juist dat “Snelherstel”  dit uitstekend oppakt.

Verder beschuldigt de heer Heinen de lokale VVD ervan dat de hele wereld crisis het gevolg is van de politiek van de VVD. Misschien mogen wij de heer Heinen er aan helpen herinneren dat de crisis er al was ruim voordat de VVD de premier mocht leveren. Ook zou ik de heer Heinen er graag aan herinneren dat juist bij het “puin” ruimen de landelijk VVD altijd haar verantwoordelijkheid heeft genomen en daarbij noodzakelijk maar impopulaire maatregelen nooit geschuwd heeft om dit land er weer bovenop te krijgen. Het is dus wel erg kort door de bocht om onze lokale VVD fractie nu alle problemen van het land (en de wereld) in de schoenen te schuiven.

De heer Heinen gaat er zijn reactie prat op dat zijn coalitie het allemaal zo geweldig doet en dat we de laagste woonlasten hebben. Wel nu meneer Heinen: ook hier in Bunschoten leven we op de pof want onze schulden en dus de te betalen rente loopt op in plaats van terug. Daar bovenop is ons weerstandsvermogen veel en veel te laag. Dit betekent dus dat het allemaal wel leuk lijkt maar we totaal geen vet op de botten hebben en bij het minste of geringste ook lokaal een flinke crisis voor onze kiezen krijgen. Dit is zeker niet de schuld van de lokale VVD maar wel een grote bedreiging voor de zelfstandigheid van deze gemeente die u en wij juist zo graag willen behouden. Dat zijn dus de belangrijke zaken waar wij het als VVD graag met u en de andere politici over willen hebben.

Daarom heeft de lokale VVD zich dan ook hard gemaakt voor een kerntakendiscussie. We gaan dus vergaderen over waar we als gemeente nog wel en niet tijd en geld in moeten steken. Wat vinden we nu echt primaire taken van het gemeentebestuur en wat niet. Het gevoelige onderwerp van de subsidies zal daarbij ook gewoon aan bod komen. Bovendien willen wij het mes in de ruim honderd kaderstellende nota’s die we in deze relatief kleine gemeente hebben. Dat is wat wij van de VVD bedoelen met het bezighouden met de echt belangrijke zaken!