Ingezonden stuk voor de Spreekbuis in de Bunschoter

Hieronder mijn inzending zoals ik die gedaan heb voor de Spreekbuis in De Bunschoter. Het is de afgezwakte versie. In het origineel was ik nog wat bozer. Collega liberalen hebben mij daarop gewezen. Vandaag realiseerde ik me trouwens dat ik opwinding rond de openstelling van de ijsbaan op zondag nog was vergeten.

Waar we ons al niet druk over maken.

Terwijl de wereld om ons heen langzaam in elkaar stort, maken wij ons hier lokaal zorgen over hele andere zaken. De inspiratie voor deze reactie kreeg ik toen ons geluiden van de overkant van het Eemmeer bereikten. Ik dacht meteen: “hier gaat iemand zich vast weer druk over maken”.

Allereerst hebben we onze biogas centrale. Het bedrijf houdt zich aan alle regels die er bedacht zijn (en regels maken dat kunnen we in Nederland), is innovatief en groen bezig en toch wordt het publiekelijk aan de schandpaal genageld. Recent hoorde ik zelfs een hele nieuwe beschuldiging. Het bedrijf zou voedsel aan de keten onttrekken terwijl mensen in andere delen van de wereld van de honger omkomen. Nu heb ik niet zo’n verstand van biogascentrales maar de voedselresten die er in gaan houden geen mensen in leven tegen de tijd dat het in centraal Afrika aan komt.  Ik denk zelfs dat we de hongerigen definitief uit zouden roeien. Ik weet ook niet of we de voedselbank er een plezier mee doen.

Wat ben ik door collega’s uitgelachen toen enige tijd geleden in de regionale en landelijke pers artikelen verschenen over dat de Spakenburgers klaagden over de vislucht. Ik had absoluut geen weerwoord terwijl ik natuurlijk ook trots ben op dit dorp. Kennelijk zijn we vergeten dat toen ik hier in 1973 kwam wonen, het visafval in open vrachtauto’s werd vervoerd. Bij een te snel genomen bocht lag het gewoon op straat en fietsten we er om heen. Niemand die zich er druk over maakte.

We haalden opnieuw de pers toen de kiosk op het strand in brand werd gestoken. Voor de buitenwereld totaal onbegrijpelijk. Weer stond ik met mijn mond vol tanden. Recent gingen binnen de politiek zelfs stemmen op om een ondernemer te verbieden op zondag een ijsje te verkopen op het strand. Iets wat conform landelijke wetgeving overigens helemaal niet te verbieden is. De kiosk moet nu zelfs verplaatst worden zodat deze minder zichtbaar is voor de mensen die zich er aan storen. Gelukkig heeft dit bericht de buitenwereld nog niet bereikt.

En toen kwam afgelopen zondag. Natuurlijk had ik het ook gehoord. Wij wonen aan het Eemmeer, de wind (belangrijke factor bij waar we ons aan storen in dit dorp) kwam toevallig van die kant en dus kregen wij ook de volle laag. Ik dacht meteen daar gaan we weer. Ik heb niet wakker gelegen van het geluid maar van mijn angst dat we ons er weer druk over gingen maken. Naar later bleek ging het hier om een evenement met alle vergunningen die er nodig zijn maar wij maken er natuurlijk weer een punt van. Had de wind de andere kant op gestaan (en dat is meestal het geval) dan had niemand zich er druk over gemaakt. Het was nog erger dan ik kon vermoeden. De politiek greep zelfs naar het zware middel van schriftelijke vragen aan het college. Ik denk zelfs dat ze de polder het liefst weer onder zouden laten lopen. Gelukkig had ons college al actie ondernomen om langs diplomatieke weg informatie in te winnen.

We hebben dus echt niets anders om ons druk over te maken. Dat terwijl onze voetbalclubs in het rijtje rechtsonder staan, onze nieuwbouwprojecten het bijzonder moeilijk hebben, er inwoners van Bunschoten naar de voedselbank gaan, bedrijven om ons heen failliet gaan of mensen moeten ontslaan, de gemeente er een flink aantal taken bij krijgt waar we nog helemaal niet op voorbereid zijn, de gemeentes misschien groter moeten worden en we onze zelfstandigheid verliezen, er steeds meer winkels leeg staan en/of verpauperen en de bouw van een hotel waarschijnlijk ook niet van de grond komt. Daarom mijn oproep aan de plaatselijke politiek: “hebben we nu echt niets anders om ons druk over te maken?”

Cyprus gered met €17.000.000.000,-

Het is weer zover. “We” hebben Cyprus gered met 17 miljard. 7 Miljard moet daarvan terugkomen via een heffing op spaartegoeden. De spaartegoeden zijn overigens vooral van Russen die het geld in Europa veiliger vinden staan dan in Rusland.

In eigen land groeit het aantal werkelozen. Het aantal faillissementen is nog nooit zo hoog geweest. De voedselbank kan de vraag niet aan. De schuldsanering kan het werk niet aan. Van de 64 jarigen werkt nog 14% in Nederland. De jeugdwerkeloosheid stijgt tot ongekende hoogte. Nelie Kroes maakt zich zelfs zorgen over een verloren generatie.

Ik ben geen econoom maar kan het niet begrijpen. Je geeft een junk toch ook geen heroïne? Of een alcoholist een fles jenever? Waarom geven we dan een verslaafde aan geld wel geld.

Dit is het zoveelste land die de schulden te hoog op hebben laten lopen. Ze waanden zich veilig in het valnet van de EG. Ze laten de financiën volledig uit de hand lopen en houden dan zielig de hand op. Wat voor een signaal geven we af aan alle voormalig oostblok landen die ook bij de EG horen of willen horen. Die landen zijn al vaak corrupt tot op het bot en krijgen nu te zien hoe het moet.

Wanneer stop dit nu? Neem Argentinië als voorbeeld. Die zijn gewoon failliet gegaan en nu  een florerende groeiende economie. Laten we alsjeblieft stoppen met deze onzin!

Biogascentrale is mede verantwoordelijk voor honger in de wereld?

Van de week hoorde ik een wel heel opmerkelijke uitspraak.

Van de Groep zou voedsel aan de keten onttrekken terwijl mensen in andere delen van de wereld van de honger omkomen. Nu heb ik niet zo’n verstand van biogascentrales en de voedselketen maar de voedselresten die er in gaan houden geen mensen in leven tegen de tijd dat het in centraal Afrika aan komt.  Ik denk zelfs dat we de hongerigen definitief uit zouden roeien. Ik weet ook niet of we de voedselbank er een plezier mee doen.

100.000+ Gemeente niet onder dwang!

Tijdens de bijeenkomst over de samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord Holland (11 maart jl.) sprak minister Plasterk ook nog even kort over het eventuele samenvoegen van gemeenten. Hij bevestigde dat er geen gemeentes gedwongen worden om te fuseren. Dat is iets om te onthouden en een hele geruststelling voor Bunschoten.

Zelf denk ik ook dat het niet zo’n vaart zal lopen. Ondanks dat we niet zo groot zijn, zijn er nog heel veel kleinere gemeentes. Die moeten zich eerder achter de oren krabben. Wanneer wij zorgen dat we onze financiën op orde hebben en zorgen dat we goede samenwerkingen organiseren voor de taken die op ons af komen, dan blijven we voorlopig nog wel buiten schot.