Het politieke seizoen is weer begonnen!

Deze week is de lokale politiek weer van start gegaan. Afgelopen maandag hebben we een constructieve fractievergadering gehad en gisterenavond is de commissie Ruimte gehouden. Hierbij een klein verslagje.

Aller eerst is het ons opgevallen dat er veel door het college afgedaan wordt met een schriftelijke mededeling. De commissie heeft natuurlijk geen tijd om alles te behandelen maar er worden nu wel heel veel onderwerpen afgedaan met een schriftelijke mededeling. Daarom heeft de VVD er maar liefst 3 ter bespreking gevraagd voor een nadere toelichting. Ik pik er even eentje uit.

Er is ooit een regeling geweest dan wanneer je snippergroen had gekocht en je ging erop bouwen dan was je verplicht tot een nabetaling. Naar nu blijkt is onze gemeente dit de afgelopen jaren vergeten te innen. Er is, volgens wethouder Nagel, verzuimd om bij een vergunningsaanvraag te toetsen of er sprake was van snippergroen. Een beetje zuur voor toekomstige kopers van snippergroen. Zoals het er nu naar uitziet gaan die namelijk de hogere prijs betalen, of ze er nu wel of niet op gaan bouwen. Volgens de VVD niet bepaald rechtsgelijkheid. Volgens de wethouder gewoon een verandering van beleid.

Verder werd er een brief behandeld van Stichting Schaliegasvrij Nederland. Het blijkt dat er “een bedrijf”  (niemand weet wie) een aanvraag heeft gedaan om o.a. in onze provincie proefboringen te doen. De brief maakt ons bang voor allerlei dramatische effecten van deze proefboringen. De VVD is benieuwd naar een meer genuanceerd verhaal over dit onderwerp. We worden op onze wenken bediend. De minister heeft de aanvraag niet in behandeling genomen tot er een groot onderzoek naar alle voor- en nadelen is afgerond. We hopen ons dan een mening te kunnen vormen.

In het Ontwerp Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 2013-2017 viel ons op dat er geschermd werd met een daling van het aantal ongevallen in het verkeer. Wanneer we echter naar de cijfers kijken, valt dit nogal mee. De verschillen zijn in ieder geval te klein om ons zelf op de borst te rammen. Dat is best wel een beetje zuur wanneer je je realiseert dat er de afgelopen jaren miljoenen zijn gestoken in allerlei maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Natuurlijk vindt de VVD verkeersveiligheid ook uitermate belangrijk maar het zou toch wel prettig zijn wanneer we resultaat zagen van al onze inspanningen.

Wat nog veel vervelender is, is dat we in de toekomst eigenlijk niet meer over goede ongevallenstatistieken kunnen beschikken. Hier is volgens wethouder Nagel niets aan te doen. Het lijkt erop dat we beslissingen in de toekomst dus op gevoel moeten gaan doen. Zo kun je dus ook weinig meer fout doen. Geen goede zaak volgens de VVD.

Bij de Notitie dorpsrandzone aan de westzijde van de gemeente vroegen wij ons af waarom deze notitie tot stand gekomen is. Volgens de VVD had dit achterwege kunnen blijven omdat we beschikken over uitstekende bestemmingsplannen en landelijke regelgeving. De notitie onderzoekt of we extra regels kunnen stellen aan “bouwsels”  en onderhoud van tuinen en gebouwen aan de dorpsrand. De VVD zit hier niet op te wachten. Wij beschouwen dit als betutteling. We kunnen echter leven met de verklaring van wethouder Nagel dat vooruitlopend op het bestemmingsplan wonen-west men gekeken heeft of er een kwaliteitsverbetering mogelijk was. Dit bleek niet haalbaar. Bovendien heeft het onderzoek intern plaatsgevonden binnen de begroting. Dus geen adviesbureau’s.

De klapper was natuurlijk de discussie over de stankoverlast van de biogascentrale. Natuurlijk zijn wij van mening dat mening dat het dorp geen overlast mag hebben van het bedrijf. Aan de andere kan kun je wel weten dat wanneer je aan de rand van een industrieterrein woont waar veel met vis gewerkt wordt, je overlast kunt hebben. Die overlast is er dan ook al meer dan 30 jaar. De visindustrie biedt in Bunschoten flink wat werkgelegenheid. De VVD wil dan ook niet meewerken aan de hetze tegen dit bedrijf. De CAP heeft zelf gedreigd met sluiting. Dat is grootspraak want die bevoegdheid ligt helemaal niet bij de gemeente Bunschoten. De VVD will alleen discussiëren over feiten en niet over meningen, gevoelens en emoties. Er zijn 113 klachten binnengekomen bij de provincie. Een kleine deel daarvan is als terecht bestempeld en een groot deel als mogelijk terecht. Wij zouden wel eens willen weten van hoeveel bewoners die klachten afkomstig zijn. Is het 1 bewoner die 113 keer geklaagd heeft of zijn het 113 bewoners die 1 keer geklaagd hebben? In het eerste geval heeft 1 iemand er last van. In het andere geval is het mogelijk maar 1 keer voorgekomen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. We zijn ook nieuwsgierig hoeveel CAP achterban er bij de klagers zit. De CAP voert namelijk al een tijdje een strijd tegen het bedrijf. Via onze achterban komen wij ook niet aan de zo nodige informatie. Daar zijn eigenlijk geen of nauwelijks klachten. Gelukkig heeft de provincie toegezegd flink wat aanvullend onderzoek te gaan doen over de aard en omvang van de overlast. Bovendien heeft Van de Groep aangegeven dat de stankafsluiting sinds begin deze week eindelijk goed is ingeregeld. Daarom zijn we verheugd dat de commissie heeft besloten af te wachten of dit heeft gewerkt en de aanvullende onderzoeken van de provincie. We moeten dus een paar maanden wachten maar dan hebben we ook wat.

Onze fractievoorzitter, Henk van de Mheen, heeft nog wel aan de orde gebracht of het verstandig is dat de fractievoorzitter van de CAP, Rikkert Heinen, over dit onderwerp het woord voert. De heer Heinen woont namelijk in het gebied waar stankoverlast zou worden ervaren. Daar treedt dus een vermenging op van algemeen en persoonlijk belang. Geen goede zaak maar de voorzitter kapte het onderwerp af. Dit onderwerp komt ongetwijfeld nog wel eens op de agenda.