CAP en Christen Unie, wat doet u nu?

Tijdens de raadsvergadering van maart was het weer eens zo ver. We geven weer geld uit zonder er dekking voor te hebben. Dit is niet alleen in strijd met de VVD motie: nieuw voor oud beleid, maar vooral onverstandig omdat ons nog grote onzekerheden te wachten staan.

Wat er er aan de hand?

In een motie dragen het CDA en de Christen Unie het college op om €40.000,- te vinden voor het voorkomen en terugdringen van het alcohol gebruik onder jongeren. Dat lijkt natuurlijk heel sympathiek en mag de partijen positioneren als een goed christen maar we zien een aantal dingen over het hoofd.

1-Het geld is er eenvoudig niet. Binnenkort moet er nog eens €750.000,- extra bespaard worden en moeten we misschien wel andere keuzes maken. Bijvoorbeeld het drugsprobleem wat we hier in het dorp hebben waar de “Moedige Moeders” met een paar schamele centen tegen strijden. 2-Binnenkort starten we met de kadernota en dan bezien we de financiën in een groter perspectief. Dan kunnen we van alle gewenste uitgaven bepalen wat de hoogste prioriteit heeft. Is dat dit programma dan vind ik het prima maar ik voorzien dat er andere prioriteiten zijn. 3-Het is geld over de balk smijten want dit soort programma’s hebben geen effect. 4-Hoe zit het met de verantwoording van de ouders? Waarom is de overheid verantwoordelijk?

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Er kunnen nu 2 dingen gebeuren. Of het CDA en de Christen Unie moeten straks bakzeil halen en het terugdraaien omdat er geen geld voor is of we moeten andere nog noodzakelijkere investeringen op de lange baan schuiven. In beide gevallen zijn er alleen maar verliezers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *