Kans op deelname SGP aan gemeenteraadsverkiezingen

In De Bunschoter van vandaag (30 maart 2012) lees ik dat de SGP zich aan het klaarstomen is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gerucht deed al langer de ronde maar nu lijkt het dan echt te gaan gebeuren.

Ik denk ook dat er ruimte is voor de SGP in Bunschoten. Met name op het gebied van financiën en veiligheid is er veel overeenkomst met de VVD. Ook staat de SGP voor een kleine overheid die op de achtergrond haar werk doet. Daar zullen we elkaar zeker kunnen vinden.

Toch is er bij mij ook veel onbegrip over standpunten van de SGP. Er mag geen kiosk op zondag open op het strand vanwege de verstoring van de zondagsrust. Het strand zit ook op zondag met mooi weer vol met bewoners van de gemeente Bunschoten die daar genieten van hun welverdiende rust. Daar is het ook voor bedoeld. Deze groep maakt andere keuzes op zondag dan een SGP stemmer en eet daar graag een ijsje bij.

Eén van de uitgangspunten van de liberalen is dat hun vrijheid ophoudt daar waar de vrijheid van anderen in gevaar is. Wanneer je dit vanuit mijn standpunt of vanuit het SGP standpunt bekijkt lijkt het of we lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch is dit niet het geval. Iemand die op zondag een ijsje eet op het strand, ver weg van welke kerk of route naar een kerk dan ook, belemmert niemand om de zondagsrust op de eigen manier in te vullen. Een strandbezoek en een kerkbezoek kunnen dus uitstekend tegelijkertijd plaatsvinden zonder elkaar in de vrijheid te beperken. Ik snap het probleem dan ook niet. De Chinees op het Spui is al 40 jaar op zondag open. Waarom maakt niemand zich daar nog druk over?

Maar waar ik nog wel het meeste moeite mee heb is het standpunt van de SGP m.b.t. vrouwen. Dit wordt gerechtvaardigd door de interpretatie van teksten uit de Bijbel uit tijden dat mensen nog helemaal niet konden schrijven, de aarde nog plat was en de aarde het middelpunt van het heelal was. Ik ben een groot voorstander van gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen op alle vlakken in de samenleving. Op dit vlak zal ik het dan ook nooit eens worden met de SGP.

CAP en Christen Unie, wat doet u nu?

Tijdens de raadsvergadering van maart was het weer eens zo ver. We geven weer geld uit zonder er dekking voor te hebben. Dit is niet alleen in strijd met de VVD motie: nieuw voor oud beleid, maar vooral onverstandig omdat ons nog grote onzekerheden te wachten staan.

Wat er er aan de hand?

In een motie dragen het CDA en de Christen Unie het college op om €40.000,- te vinden voor het voorkomen en terugdringen van het alcohol gebruik onder jongeren. Dat lijkt natuurlijk heel sympathiek en mag de partijen positioneren als een goed christen maar we zien een aantal dingen over het hoofd.

1-Het geld is er eenvoudig niet. Binnenkort moet er nog eens €750.000,- extra bespaard worden en moeten we misschien wel andere keuzes maken. Bijvoorbeeld het drugsprobleem wat we hier in het dorp hebben waar de “Moedige Moeders” met een paar schamele centen tegen strijden. 2-Binnenkort starten we met de kadernota en dan bezien we de financiën in een groter perspectief. Dan kunnen we van alle gewenste uitgaven bepalen wat de hoogste prioriteit heeft. Is dat dit programma dan vind ik het prima maar ik voorzien dat er andere prioriteiten zijn. 3-Het is geld over de balk smijten want dit soort programma’s hebben geen effect. 4-Hoe zit het met de verantwoording van de ouders? Waarom is de overheid verantwoordelijk?

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Er kunnen nu 2 dingen gebeuren. Of het CDA en de Christen Unie moeten straks bakzeil halen en het terugdraaien omdat er geen geld voor is of we moeten andere nog noodzakelijkere investeringen op de lange baan schuiven. In beide gevallen zijn er alleen maar verliezers.