Tumult in de commissievergadering Ruimte van 8 februari jl.

Misschien onbedoeld heb ik tumult veroorzaakt in de commissie vergadering Ruimte van 8 februari jl. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over het parkeerbeleid, heb ik raadslid Van Diermen aangesproken over een integriteitskwestie.

De commissie was meteen in rep en roer, verbaasde gezichten alom, en er mocht niet over gesproken worden. De heer Van Diermen wilde zich nog verdedigen maar de voorzitter eindigde de discussie en ook wethouder Van der Groep maakte bewegingen richting Van Diermen dat hij de discussie niet verder aan moest wakkeren. Ook ik kon mijn opmerking dus niet meer toelichten.

Ik twijfel niet aan de beste bedoelingen van de heer Van Diermen en hij is een gewaardeerd raadslid. Maar op het moment dat hij tijdens het debat voorstelt om afspraken te gaan maken met marktkooplui, is het gezien zijn connecties met de markt niet verstandig zelf het woord te voeren. Hier wilde ik hem op wijzen. Dit kan de schijn van belangenverstrengeling hebben en dat moet je voorkomen. Dit was het enige waar het mij om ging. Niet meer en niet minder. We moeten er niet meer van maken dan dit en ik hoop dan ook dat het hier bij blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *